Endringer i undervisningsopplegget pga koronaviruset

Kjære studenter i JUR1120/JUS5120 utlendingsrett,

UiO har i dag publisert oppdaterte retningslinjer for forebygging av smitte av koronaviruset, se https://www.uio.no/om/hms/koronavirus/aktuelt/tiltak-for-a-forebygge-smitte-ved-uio.html. Her fremgår det blant annet at all undervisning med over 100 deltakere skal skje digitalt fra og med torsdag 12. mars, eller avlyses. Dette berører blant annet utlendingsrett. Fra og med forelesningen tirsdag 17. mars vil undervisningen inntil videre (formodentlig for alle resterende forelesninger) foregå digitalt som forelesningsopptak. Nøyaktig hvordan dette gjøres (tidspunkt, format, osv.) må vi få komme nærmere tilbake til. Følg med på Canvas og på semestersiden for oppdatert informasjon etter hvert. Vi vil forsøke å bruke diskusjonsmulighetene på Canvas aktivt for å motvirke ulempene ved en slik endring av undervisningsformen, men også her må vi komme nærmere tilbake til detaljene.

Ikke nøl med å kontakte meg hvis det er spørsmål rundt dette, enten på Canvas eller på e-post k.m.larsen@jus.uio.no

Vennlig hilsen
Kjetil.

Publisert 11. mars 2020 13:33 - Sist endret 24. apr. 2020 14:44