Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

8. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen hjemme.

Tid: 22. april kl. 08:45 (4 timer 45 minutter).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 09:14