Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

7. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 21. april kl. 09:00

Innleveringsfrist: 23. april kl. 09:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 16:15