Semesterside for JUS5220 - Vår 2012

Treffetider sensorer: kand. 6067-6080 Ola Ø. Nisja 29.6. og 2.7. kl 10-14 tlf 93431332, kand 7920-7956 Knut Hvidsten tlf 92013973, kand 6081-6099 Nils Erik Lie tlf 48034524

26. juni 2012 14:41

Advokatfirmaet GRETTE tilbyr manuduksjon i valgfaget Bygge- og entrepriserett, ved advokat Rolf Markussen. Hovedtrekkene i entrepriserett vil her gjennomgås, med særlig vekt på eksamensrelevante spørsmål. Manuduksjonen avholdes 9. mai fra kl 16-18 i GRETTEs lokaler på Filipstad Brygge 2, 6 etg. Påmelding skjer pr. e-post til Ellinor Lippestad (elli@grette.no<mailto:elli@grette.no>) innen 4.mai.

17. apr. 2012 16:18