Semesterside for JUS5251 - Høst 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kand 5913-5934 Endre Stavang tlf 22859719, kand 5935-5958 Håvard Steinsholt tlf 64965371

6. jan. 2014 10:37

Se JUS 5251 H13 under Undervisning

8. nov. 2013 13:07

1. time: Jan Erik Johansen, som skrev en god studentavhandling om vederlagslova § 9, vil redegjøre for hvordan det er å arbeide med ekspropriasjonsrett som advokat.

 

2. time: Anders Jahr Svalheim vil gi en oversikt over vederlagslova § 7.

 

8. nov. 2013 13:02