Semesterside for JUS5251 - Høst 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kand 5608-5625 Håvard Steinsholt tlf 93446858 uke 51, kand 5626-5642 Leif O. Østerbø tlf 73542400 uke 51

15. des. 2014 10:52

Les:

Rt. 2007 s. 1308 Sørheim (innløsning)

Rt. 2007 s. 1281 Ullern Terrasse (forlengelse)

5. sep. 2014 13:36

Se alt undervisningsmateriale

  • Stavang: Opptakt (4. og 11.9)
  • Fauchald: EMK (18.9) og Reguleringsplan (25.9)
  • Bjørnebye: Orvl. § 5 (9.10) og § 6 (16.10)
  • Blandhol: Prosess (23.10) og Avtaler og forhandlinger (30.10)
  • Bjerva: Jordskifte (6.11)
  • Hauge: Vassdragsekspropriasjon (13.11)
3. sep. 2014 09:54