Beskjeder

Publisert 22. okt. 2020 13:08

Fakultetsledelsen har besluttet at alle eksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

For oppdatert informasjon om eksamensgjennomføringen, se informasjonssiden om korona og eksamen ved Det juridiske fakultet høsten 2020. 

Publisert 19. aug. 2020 12:58

er digital via Zoom de fire første gangene. Se deretter nærmere informasjon - fortrinnsvis gjennom Canvas - om Zoom eller forelesningsopptak.

Publisert 19. juni 2020 14:11

Alle artikler og tekstutdrag i hovedlitteraturen er samlet i et kompendium du får kjøpt på Akademika