Tidligere eksamensoppgaver for JUS5251 - Ekspropriasjonsrett

Emnet endret emnekode fra JUR5251 til JUS5251 høsten 2011. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Høst 2021

Høst 2020

Gjør rede for reglene om ekspropriasjonserstatning (vederlag) etter salgsverdien.

Høst 2019

Redegjør for og vurder den betydning reguleringsplan har for ekspropriasjonserstatningsutmålingen.

Høst 2018

Eksamensoppgave

Høst 2017

Eksamensoppgave

Høst 2016

Eksamensoppgave

Høst 2015

Fremstill og vurder de ulike metodene for erstatningsutmåling ved ekspropriasjon av fallrettigheter. Gjør bruk av rettspraksis fra 2008 og fram til i dag.

Høst 2014

  1. Hensyn (verdier, begrunnelser) som gjør seg gjeldende de lege ferenda på ekspropriasjonsrettens område.
  2. Gjør kort rede for prinsippene for bruksverdierstatning, herunder hvilken rolle kapitaliseringsrenten spiller.

Begge oppgaver skal besvares.

Høst 2013

Framstill og vurder reglene om erstatning (vederlag) etter salgsverdi (ekspropriasjonserstatningslova § 5). Bestemmelsene i § 5 fjerde ledd skal ikke behandles.

Høst 2012

Om vilkårene for ekspropriasjon etter oreigningslova.

Høst 2011

Om reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1251 og JUR5251

Høst 2010

Gjør rede for reglene om erstatning (vederlag) etter salgsverdi (ekspropriasjonserstatningsloven § 5).

Høst 2009

Redegjør for, og drøft, reguleringsplanens betydning for erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon etter ekspropriasjonserstatningsloven, herunder utviklingen i rettspraksis om dette spørsmålet.

Publisert 11. jan. 2012 17:48 - Sist endret 22. des. 2021 14:07