Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 27. november kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 60 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 18. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 15:16