Informasjon vedrørende Lovdata Pro under eksamen.

Fra og med høsten 2019 benyttes Lovdata Pro under eksamen i JUR1280/JUS5280. Dette innebærer at rettskilder vil gjøres tilgjengelig elektronisk under eksamen. I Lovdata Pro vil kun rettskilder tillatt i eksamensmodus være tilgjengelige under eksamen.

 

For mer informasjon om Lovdata Pro under eksamen og hvilke rettskilder som er tilgjengelig i eksamensmodus, se denne informasjonssiden.

 

Biblioteket har laget videoer som gir en innføring i bruk av Lovdata. På denne siden finner du også kontaktinformasjon til biblioteket dersom du ønsker at det skal settes opp flere kurs i bruk av Lovdata Pro.

 

I tillegg til Lovdata Pro er følgende hjelpemiddel tillatt å medbringe ved eksamen: 

Blank (dvs. ikke-innarbeidet) versjon av Europeisk internasjonal privatrett, Institutt for privatretts Skriftserie B nr. 74 2016.

Vennligst se Hjelpemiddelsreglementet kapittel 2.1.

 

Kandidatene plikter selv å sette seg inn i hvilken ordning som gjelder for emner de skal gjennomføre samt tilegne seg nødvendige ferdigheter i bruk av Lovdata Pro.

 

MVH Eksamensseksjonen og Juridisk bibliotek

Publisert 8. okt. 2019 18:24 - Sist endret 8. okt. 2019 18:24