Tidligere eksamensoppgaver for JUS5403 - Sjørett: Kontrakter

Dette emnet ble delt i to våren 2012. Endringene medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, og læringskravene ble noe forandret. For mer informasjon om hva som er endret, kan du se emnesidene til JUR5400 og JUS5400.

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Vår 2014

Vår 2013

Vår 2012

Tidligere eksamensoppgaver for JUS5400

2012

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1400 og JUR5400

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

 

Publisert 7. juni 2013 09:59 - Sist endret 20. mai 2019 11:07