Pensum/læringskrav

HOVEDLITTERATUR

 • Hovedbok: Sjørett (7. utgave, Oslo 2010) - Thor Falkanger og Hans Jacob Bull.

Kapittel 2. Skip, nasjonalitet og registrering , side 25-51

Kapittel 4. Bygge og reparasjonskontrakter, side 67-90

Kapittel 5. Kjøp og salg av skip, side 91-101

Kapittel 7. Organisering av rederibedriften, side 123-143

Kapittel 12. Besetningens rettsforhold , side 217-229

Kapittel 13. Befraktning - oversikt, side 230-243

Kapittel 14. Konnossementer og sjøfraktbrev: Ansvar for skader, tap og forsinkelse samt uriktig beskrivelse vedrørende lasten, side 244-335

Kapittel 15. Reisebefraktning, side 337-386

Kapittel 16. Tidsbefraktning, side 387-419

Kapittel 17. Enkelte særlige befraktningsformer, side 421-431

Kapittel 18. Transport av passasjerer og reisegods, side 432-441

 • Kompendium I: JUS5401 Maritime Law: Contracts, articles, 128 sider, Sjørettsfondet, 2011. Kompendiet finnes kun på engelsk.

 • Kompendium II: Sjørettslige offshore-kontrakter - redigert av Sofia Lazaridis, 100 sider, Sjørettsfondet, 2012. Vil ikke være tilgjengelig før januar 2012.

STØTTELITTERATUR

Artikler relater til kapitler i Sjørett, 7rd utgave 2010, Falkanger, Bull

Ellenes: The scope of liability in charterparties, SIMPLY 2004, side 45-86, kap. 15-16

Falkanger: Carrier's liability when transporting live fish, SIMPLY 2005, side 49-70, kap. 14

Falkanger: Forced Sale of Vessels according to Norwegian Law, SIMPLY 1999, side 3-27 kap. 5

Falkanger: Late payment of hire, SIMPLY 1997, side 101-119, kap. 15-16

Falkanger: The limitation of cargo claims against the sea carrier, SIMPLY 2003, side 17-60, kap. 14

Hoeks: Arrangements of conflicting conventions ion the field of conflicting conventions, JIML, side 422-439, kap. 14

Johansson: Termination of of the right of stoppage in transit, SIMPLY 1997, side 59-85, kap. 14

Kuusniemi: Shipping terms, New carriage of goods by sea, side 217-268, kap. 14

Siig: Bolero. A case study on non-legislative rule making, Marius, side 284, 59-85, kap. 14

Solvang: Norsk Lovkommentar: Sjølovens kap. 14 (befraktning) og 16 (berging) samt lov om stranding og vrak, Rettsdata.no, kap. 15-16

Solvang: Piracy in the Gulf of Aden, Nordisk Skibsrederforening Medlemsblad, No 568, February 2009, kap. 15-16

Solvang: The doctrine of scope of service and mandatory legislation, SIMPLY 2005, side 71-93, kap. 14

Solvang: "The Happy Day" - Notice of readiness under voyage charters, Lloyds Maritime Commercial Law Quarterly, 2001, side 465-472, kap. 15 Steen: Cancelling clauses in voyage charterparties, SIMPLY 2005, side 111-165, kap. 15

Generelt støttemateriale

Ringbom/Røsæg: Liability and compensation with regard to places of refuge, final report, October 2004: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=082563985&kid=biblio

Ringbom: You are welcome, but… Places of refuge, SIMPLY 2004, side 137-182

Røsæg:, Implementing conventions, SIMPLY 2009, side 167-200

Sørensen: Places of refuge, Marius 326, side 137-182

Shawell: Accident law alt I, Foundations of economic analysis of law, side 175-282

Shawell: Accident law alt II, Foundations of economic analysis of law, side 175-223

Vestergard Pedersen: Modern regulation of unimodal and multimodal transport of goods, SIMPLY 2000, side 35-124

Hjelpemidler - til bruk under eksamen

 • Materialsamling i sjørett / Collection of Documents in Maritime Law 2012 (and later editions)

Tidligere utgaver av materialsamlingen kan også bli brukt: Materialsamling i sjørett - Documents used in Shipping, Sjørettsfondet

 • Lovsamling for sjørettsstudenter, Sjørettsfondet. NB! Denne er utsolgt og blir ikke trykket opp på nytt. Kan tas med dersom man har tilgang til et brukt eksemplar.

Hvordan få tak i studiematerialet?

Pensumbøker selges i bokhandel.

Kompendiene som er litteratur og hjelpemidler til eksamen i sjørett blir utgitt av Sjørettsfondet.

Litteratur utgitt via Sjørettsfondet kan bestilles via nettbokhandelen Bokbyen eller kjøpes i bokhandelen Akademika i Domus Nova.

Den norske bokbyen kan også kontaktes via post@bokbyen.no eller telefon 57 69 22 10

Kompendier som er under produksjon kan allerede bestilles fra Bokbyen og vil bli sendt ut når de er klare for salg.

Mer informasjon om kompendiene kan du finne under menyvalget Kompendier inne på studiesidene til Nordisk institutt for sjørett.

Litteratur og eksamen

Eksamenen vil alltid bli gitt med utgangspunkt i de siste utgavene av litteratur og kompendier som er tilgjengelige i begynnelsen av hvert semester. Det er tillatt å bruke eldre utgaver av hjelpemidlene til eksamen, men det er studentens ansvar å holde seg oppdatert om de siste utgavene.

Læringskrav

Læringskrav for masternivå (10 studiepoeng):

Det forventes at studentene har solid kunnskap om og evne til å diskutere juridiske problemstillinger når det gjelder lover og regler for:

 • Skip og nasjonalitet
 • Skipsbygging og reparasjon av skip
 • Organisering av skipsfart og hvordan shippingselskap er bygget opp
 • Godstransport under konnossement og sjøfraktbrev
 • Reisecertepartier
 • Tidscertepartier
 • Offshore kontrakter

Det forventes at studentene har kunnskap om og evne til å bruke reglene som går på: - Registrering

 • Kjøp og salg av skip
 • Bemanning av skip
 • Andre fraktskontrakter (certeparti for konsekutive reiser, kvantumskontrakten, bareboat certeparti)
 • Transport av passasjerer og reisegods.

Publisert 3. okt. 2012 13:59 - Sist endret 18. jan. 2013 18:16