Pensum/læringskrav

Læringskrav

Læringskrav for masternivå (10 studiepoeng):

Det forventes at studentene har solid kunnskap om og evne til å diskutere juridiske problemstillinger når det gjelder lover og regler for:

 • Skipskontroll og klassifikasjon
 • Genrelle ansvarsregler innenfor shipping
 • Prinsipalansvar - det såkalte husbondansvaret
 • Ansvarsbegrensning
 • Ansvar for oljesøl
 • Kollisjonsansvar
 • Bergning
 • Sjøforsikring

Det forventes at studentene har kunnskap om og evne til å bruke reglene som går på:

 • Pant, tilbakeholdsrett og arrest i skip
 • Felleshavari
 • Undersøkelse av sjøulykker

HOVEDLITTERATUR

Hovedbok: Sjørett (7. utgave, Oslo 2010) - Thor Falkanger og Hans Jacob Bull.

 • Kapittel 1. Innledning, side 1-19
 • Kapittel 3. Skipskontroll og klassifikasjon, side 52-66
 • Kapittel 6. Pant og tilbakeholdsrett, side102-122
 • Kapittel 8. Skipsfart og ansvarsgrunnlag, side 144-163
 • Kapittel 9. Det begrensede rederansvar, side 164-179
 • Kapittel 10. Oljesølansvaret og andre miljøansvar, side180-201
 • Kapittel 11. Kollisjonsansvaret, side 202-216
 • Kapittel 19. Bergning, side 442-460
 • Kapittel 20. Felleshavari, side 461-468
 • Kapittel 21. Sjøforsikring – oversikt og generelle spørsmål, side 469-501
 • Kapittel 22. De enkelte forsikringsartene, side 502-537
 • Kapittel 23. Undersøkelser av sjøulykker, side 538-547

Kompendium: JUS5402 Maritime Law: Liability & Insurance, Articles_, 218 p, Sjørettsfondet. Finnes kun på engelsk.

STØTTELITTERATUR

Artikler relater til kapitler i Sjørett, 7rd utgave 2010, Falkanger, Bull

 • H. J Bull: Limitation funds and Regulation (EC) 1346/2000 on Bankruptcy, SIMPLY 2006, side 81-101, Kap. 9
 • Erdal: Legal implications of security assignment, Marius 365, 92 sider, kap. 6
 • Falkanger: Maritime liens on Cargo, SIMPLY 2002, side 86-113, kap. 6
 • Falkanger: Mortgages on Ships according to Norwegian Law, SIMPLY 2000, side 3-39, kap. 6
 • Ringås: The Bunker convention, SIMPLY 2008, side 277-344, kap. 10
 • Røsæg: Compulsory maritime insurance, SIMPLY 2000, side 179-208, kap. 10 (18)
 • Røsæg: Misasiderehension of peril in salvage, SIMPLY 2004, side 1-44, kap. 19
 • Røsæg: War and terrorism exceptions, SIMPLY 2005, side 167-198, kap. 10 (18)
 • Wetterstein: Pollution from vessels, jurisdiction and law, Marius 325, sider 37, kap. 10
 • Wetterstein: The principles of limitation and sharing of liability, Marius 283, side 93-114, kap. 9
 • Zhu: International Convention on Civil liability for Bunker Oil Pollution Damage, in Besedow, Pollution of the sea, side 171-183, kap. 10

Generelt støttemateriale

 • Ringbom/Røsæg: Liability and compensation with regard to places of refuge, final report, October 2004: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=082563985&kid=biblio
 • Ringbom: You are welcome, but… Places of refuge, SIMPLY 2004, side 137-182
 • Røsæg: Implementing conventions, SIMPLY 2009, side 167-200
 • Sørensen: Places of refuge, Marius 326, side 80
 • Shawell: Accident law alt I, Foundations of economic analysis of law, side 175-282
 • Shawell: Accident law alt II, Foundations of economic analysis of law, side 175-223
 • Vestergard Pedersen: Modern regulation of unimodal and multimodal transport of goods, SIMPLY 2000, side 35-124.

Hjelpemidler - til bruk under eksamen

Liste over hjelpemidler til bruk under eksamen

Hvordan få tak i studiematerialet?

Pensumbøker selges i bokhandel.

Kompendiene som er litteratur og hjelpemidler til eksamen i sjørett blir utgitt av Sjørettsfondet.

Litteratur utgitt via Sjørettsfondet kan bestilles via nettbokhandelen Bokbyen eller kjøpes i bokhandelen Akademika i Domus Nova.

Den norske bokbyen kan også kontaktes via post@bokbyen.no eller telefon 57 69 22 10

Kompendier som er under produksjon kan allerede bestilles fra Bokbyen og vil bli sendt ut når de er klare for salg.

Mer informasjon om kompendiene kan du finne under menyvalget Kompendier inne på studiesidene til Nordisk institutt for sjørett.

Unntak: Studentutgaven av Nordisk sjøforsikringsplan kan ikke kjøpes i Akademika eller hos Audiatur. Denne kan kun kjøpes på Nordisk institutt for sjørett, avd. for Petroleumsrett i Domus Media (gå opp trappen bak søylene og ta første dør til høyre).

Mer informasjon om kompendiene kan du finne under menyvalget Kompendier inne på studiesidene til Nordisk institutt for sjørett.

Litteratur og eksamen

Eksamensoppgavene vil alltid bli gitt med utgangspunkt i de siste utgavene av litteratur og kompendier som er tilgjengelige i begynnelsen av hvert semester. Det er tillatt å bruke eldre utgaver av hjelpemidlene til eksamen, men det er studentens ansvar å holde seg oppdatert om de siste utgavene.

Publisert 3. okt. 2012 13:59 - Sist endret 8. mars 2013 14:55