Pensum/læringskrav

Fagbeskrivelse

Forsikringsretten behandler rettsregler som gjelder forsikringssektoren. Den forvaltningsrettslige delen av faget omhandler rammevilkårene for og den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene, mens den kontraktsrettslige delen, som utgjør hoveddelen av faget, angår forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne.

Læringskrav

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • God kunnskap om hvordan forsikringsmarkedet er organisert mht
  forsikringsbransjer og forsikringskontrakter
 • God kunnskap om lovreguleringen av forsikringsavtalen
 • God kunnskap om det generelle innhold i forsikringskontraktene
 • Forståelse for hvordan en forsikringsavtale er bygget opp
 • Forståelse av grunnleggende forsikringsrettslige begreper

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Tolke lovreglene om forsikringsavtalen
 • Analysere innholdet i forsikringsavtalene
 • Analysere sentrale begrep og problemstillinger i forsikringsretten
 • Anvende den forsikringsrettslige reguleringen på praktiske tilfelle
 • Analysere en forsikringskontrakt i forhold til forsikringsavtaleloven
 • Utforme en forsikringskontrakt

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Anvende sine forsikringsrettslige kunnskaper i et advokatfirma, forsikringsselskap eller andre institusjoner som arbeider med forsikringsrett

Litteratur

Hovedlitteratur

Bull, Hans Jacob: Forsikringsrett Oslo 2008, med unntak for kap. 3

Petitavsnitt med henvisninger til rettspraksis og nemndsavgjørelser er bare pensum så langt det er henvist til de konkrete retts/nemndsavgjørelsene i hovedteksten.

Støttelitteratur

Brynildsen, Lid og Nygård: Forsikringsavtaleloven med kommentarer, Oslo 2001.

Wilhelmsen, Trine-Lise: Plansjesamling, Oslo 2000.

Wilhelmsen, Trine-Lise: Forsikringsavtalelovens regler om meldefrist og foreldelse, I Norsk Forsikringsjuridisk forenings Publikasjoner nr. 75.

Wilhelmsen, Trine-Lise: Skjulte handlingsklausuler - forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse, i NFT nr. 3 for 1999 s. 246.

Andersen Gott: Opplysningsplikt i livsforsikring; Forsikringsskadenemndas praksis, i Norsk Forsikringsjuridisk forenings Publikasjoner nr. 71.

Viga: Identifikasjon i skadeforsikring, i Norske Forsikringsjuridisk forenings Publikasjoner nr. 78

Wilhelmsen, Trine-Lise: “The distinction between one and more than one insured event”, 81 sider. Forsikringsjuridisk Forenings Publikasjoner nr. 80, Scandinavian Institute Yearbook of maritime law SIMPLY 2003.

Wilhelmsen, Trine-Lise: ”Selskapets ansvar når det ikke er tegnet individuell fortsettelsesforsikring”, 23 sider, Tidsskrift for Erstatningsrett nr. 4 2004.

Wilhelmsen, Trine-Lise: ”Kjønn som faktor ved beregning av forsikringspremie – forholdet mellom forsikringsvirksomhets- og likestillingsloven”, 34 sider, Tidsskrift for erstatningsrett nr. 2 2005.

Hjelpemidler - til bruk under eksamen

 • Materialsamling i forsikringsrett (Sjørettsfondet), alle utgaver. Siste utgave er fra 2009.
 • Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, versjon 2016, Studentutgave, Cefor 2016. OBS NY utgave 2016! Ikke tilgjengelig før i januar 2016. 

NB!   Alle studenter registrert på emnet JUS5420 Forsikringsrett våren 2016 kan få kjøpt en studentutgave av Nordisk sjøforsikringsplan. Den kan ikke kjøpes i Akademika. Du må logge inn på Fronter og finne rommet for JUS5420 og følge instruksjonene der for å få kjøpt studentutgaven. OBS! Du kan ikke lenger bruke utgaver av Norsk sjøforsikringsplan på eksamen (2012 og eldre utgaver). Du kan kjøpe Nordisk sjøforsikringsplan til fullpris inne på Cefor sine nettsider: http://www.nordicplan.org/Translations/http://www.nordicplan.org/Translations/.

Hvordan få tak i pensum og hjelpemidler?

Pensumbøker selges i bokhandel.

Kompendiene som er hjelpemidler til eksamen i forsikringsrett blir utgitt av Sjørettsfondet.

Litteratur utgitt via Sjørettsfondet kan bestilles via nettbokhandelen Bokbyen eller kjøpes i bokhandelen Akademika i Domus Nova.

Den norske bokbyen kan også kontaktes via post@bokbyen.no eller telefon 57 69 22 10

Kompendier som er under produksjon kan allerede bestilles fra Bokbyen og vil bli sendt ut når de er klare for salg.

Mer informasjon om kompendiene kan du finne under menyvalget Kompendier inne på studiesidene til Nordisk institutt for sjørett.

Publisert 26. nov. 2015 15:27 - Sist endret 26. nov. 2015 15:27