Semesterside for JUS5420 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

På bakgrunn av at forelesningen 27.02 ble avlyst, setter vi opp en ny forelesning med Kaja 14.03, kl 16:15

13. mars 2017 09:37

Vi setter opp en ny forelesning i uke 10 - følg med på timeplanen og fronter for nærmere beskjed.

27. feb. 2017 15:09