Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU)

Studentene i emnet JUS5502 Lovgivningslære skriver i løpet av valgemnet en utredning som vi kaller Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU). JOUene er inspirert av NOU-serien.

Forsider i miniatyr, fra utgivelsene i 2020

Mandater for kommende semester (våren 2022)

Mer ...

Utgivelser i JOU-serien

Alle ferdige og godkjente rapporter blir publisert på denne siden. Serien startet opp høsten 2019.

Om JOUene

JOUene er skrevet med utgangspunkt i mandater gitt av eksterne oppdragsgivere. Oppdragsgiverne får overlevert rapporten av studentene på et overleveringsseminar til slutt i semesteret. Deretter publiseres JOUene åpent tilgjengelig for publikum.

Utredningene omhandler viktige og samfunnsaktuelle spørsmål, og vil være av interesse for flere. Et av siktemålene med faget er å gi studenter mulighet til å produsere samfunnsnyttig arbeid samtidig som de lærer fag.

Vi mottar henvendelser fra forvaltningen, interesseorganisasjoner, advokater, forskere og privatpersoner som ønsker å se utredningene.

Å skrive en JOU

Utredningene er skrevet i et valgemne som utgjør 1/3 semester (10 studiepoeng), og som går over et kort høstsemester. I løpet av denne perioden skal studentene lære seg grunnleggende lovgivningslære, organisere en lovprosess, bli enige seg i mellom, skrive en rapport og en lovtekst. Det er en krevende oppgave.

Det er vanlig at lovutredninger som ender opp i en NOU, pågår i ett til tre år, gjerne med et sekretariat med flere ansatte, som bistår et utvalg av eksperter.

Studentene "er" både utvalg og sekretariat, og må utføre de samme oppgavene, men på en brøkdel av tiden. Rapporten er et biprodukt av en læringsprosess, et viktig produkt, men fortsatt et biprodukt. Studentene selv er svært klar over svakheter i utredningene, mange kameler er svelget og mye grums er feid under teppet, for å muliggjøre en skinnende og presentabel utredning. Slik er det også i virkelige NOU-prosesser, det vet alle som har vært med på det.

Til lesere av JOUene: Vi håper at dere vil ha god nytte av utredningene. Det er flott om dere har kommentarer til faget eller JOUene. Slike kommentarer kan sendes til ansvarlig faglærer Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Oppdragsgivere våren 2022

Publisert 13. feb. 2020 09:20 - Sist endret 2. nov. 2021 12:27