Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 5. desember kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 60 minutter før eksamen begynner.

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 20:06