Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Gruppeoppgave.

Innleveringsfrist: 3. desember kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. desember

Obligatorisk undervisning

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. aug. 2022 12:05