Jussbuss og JURK

Jussbuss og JURK samarbeider høsten 2019 med studentene Lovgivningslære om en JOU om rettshjelplovgivningen. 

Om oppdragsgiver 

Jussbuss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er to av de fire godt etablerte studentdrevne rettshjelpstiltakene i Norge. De er begge tilknyttet Universitetet i Oslo. 

Jon Christian F. Nordrum med daglig leder for Jussbuss Ida Tønnessen og daglig leder for JURK Frøydis Patursson 

Jussbuss startet som et forskningsprosjekt i 1971, med den hensikt å undersøke om det fantes et udekket behov for rettshjelp. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning. Som et resultat av dette har driften fortsatt helt frem til i dag. Jussbuss består nå av rundt 30 medarbeidere som alle er jussstudenter. Jussbuss har siden oppstarten vært en organisasjon som ikke bare gir rettshjelp, men også benytter sin erfaring i forskning og rettspolitikk. Samtidig har organisasjonen utviklet seg mye siden sin begynnelse. 

De kvinnelige studentene ved det juridiske fakultetet i Oslo opprettet i 1972 en kvinnesaksgruppe. I 1974 startet kvinnelige jurister og studenter i kvinnesaksgruppa ved det juridiske fakultet i Oslo organisasjonen «Fri rettshjelp for kvinner». Oppstarten var et resultat ev et forskningsprosjekt som avdekket at kvinner hadde en utbredt mangel på kunnskap om sine rettigheter. Videre viste forskningsprosjektet at kvinner hadde vanskeligheter med å benytte kunnskap om rettsreglene i sin egen situasjon. I 1978 ble navnet på organisasjonen endret til Juridisk rådgivning for kvinner – Jurk. Det er i dag både kvinnelige og mannlige studenter med praksisplass i organisasjonen, men klientene er fortsatt utelukkende de som definerer seg som kvinner. Jurk har i alle år brukt erfaringene fra rettshjelpsarbeidet til å arbeide rettspolitisk for å bedre kvinners stilling.

Oppdraget for Jussbuss og JURK høsten 2019.   


 

 

 


 

Publisert 21. mai 2019 13:06 - Sist endret 22. mai 2019 08:24