WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond samarbeider høsten 2019 med studentene i Lovgivningslære om en JOU om klimalov for kommuner 

Om oppdragsgiver 

World Wide Fund for Nature (WWF) er verdens største miljøorganisasjon og har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. 

Foto: Herman Ekle Lund, WWF Verdens naturfond
Miljøpolitisk nestleder Jon Bjartnes og senior klima- og energirådgiver Ragnhild Waagaard Foto: WWF 

Den norske delen av WWF ble grunnlagt i 1970 og er en selvstendig stiftelse med navnet WWF Verdens naturfond. Kontoret ligger i Oslo og er tilknyttet det globale WWF-nettverket, med felles strategiske mål og retningslinjer.

I Norge jobber WWF for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav- og kystområder, i skogene og i fjellet, i innsjøer og elver. 

Oppdraget for WWF Verdens naturfond høsten 2019. 

 

 

Publisert 21. mai 2019 13:07 - Sist endret 22. mai 2019 08:22