Semesterside for JUS5504 - Vår 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Det er ingen spesielle tillatte hjelpemidler til eksamen i dette emnet utenom de som er nevnt i kap.1 i reglementet: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-eksamen.html

8. feb. 2016 14:34