Semesterside for JUS5511 - Høst 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kand 5650-5676 Jens Petter Berg tlf 41478669 torsd kl 16-18, fred kl 9-18, kand 5651-5703 Tron Løkken tlf 92840588 tors kl 12-13, fred kl 10-12, kand 5704-5729 Arne Dag Hestnes tlf 21085000, kand 5730-5755 Johann Mulder tlf 22859618 torsd kl 13-16, fred kl 9-12, kand 5756-5781 Alexander Skjønberg tlf 45390607, kand 5782-5811 Arvid Ødegård tlf 22017050, kand 5812-5837  Marit Frogner tlf 23100142 torsd og fred, kand 5838-5899+6078 Einar Engh tlf 22471800 torsd og mand.

18. des. 2013 14:23

Beskjeder efter dette om undervisningsmateriale m.m. legges ut på "forsiden" til rommet JUS5511 i Fronter.  -  SE
 

16. sep. 2013 15:27

Disposisjon og noen PP-bilder til Forelesningsdag 1, mandag 2. sept., er nå lagt inn i Fronter, i mappen Disposisjoner og presentasjoner, under Undervisning.  SE

30. aug. 2013 15:50