Semesterside for JUS5511 - Høst 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kand 5263-5291 Stein Husby tlf 32731224, kand 5292-5318 Dag Bayegan-Harlem email: dag.harlem@gmail.com innen 17.des, kand 5319-5354 Cecilie Søvik email: cws@adeb.no innen 17.12., kand 5355-5387 Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 13-18, kand 5388-5417 Arvid Ødegård tlf 22017050, kand 5418-5443 Katrine Rygh Monsen tlf 23062022, kand 5445-5468 Marit B. Frogner tlf 23100142 onsd kl 9-11 og 13-15 og torsd kl 13-16, kand 5469-5501 Johann B. Mulder tlf 47952207 fred 12.12. kl 9-11 og mand 15.12. kl 9-14.

9. des. 2014 13:02

Dette semesteret vil studenter som er registrert på JUS5511 få tilsendt en spørreundersøkelse på epost som inneholder en rekke spørsmål om emnets innhold og gjennomføring. Undersøkelsen sendes ut etter undervisningsslutt og før sensur.

Vi oppfordrer alle til å svare på denne, da deres tilbakemeldinger er viktig i arbeidet med å videreutvikle og forbedre emnene våre!

16. okt. 2014 09:49

se BA siden for tilbud om introduksjonskurs.

31. juli 2014 10:31