Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I arbeidsretten, den kollektive del, behandles de rettsregler som gjelder arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, herunder bruk av arbeidskamp, og de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer (den kollektive del).

Dessuten behandles de oppgaver som offentlige organer er tillagt på denne del av arbeidsretten.


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Du lærer om den kollektive regulering av lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, og om adgangen til å gjøre bruk av arbeidskamp (streik og lock-out m.v.).

Opptak og adgangsregulering

Alle som oppfyller forkunnskapskravene og har avlagt disse ved UiO kan melde seg til emnet i StudentWeb.

  • Hvis du har oppfylt forkunnskapskravene ved et annet lærested enn UiO, og det ikke er registrert hos oss, må du først søke om studierett til enkeltemner på masternivå.
  • Studenter med studierett til masterprogrammer ved andre fakulteter enn Det juridiske fakultet må først søke om studierett til enkeltemner på masternivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Våren 2022 har emnet 4 timers hjemmeeksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk