Tidligere eksamensoppgaver for JUR1512 og JUS5512 - Arbeidsrett - den kollektive del

Dette emnet endret emnekode fra JUR5512 til JUS5512 våren 2012. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Vår 2022

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2016

JUS5512

JUR1512

 

Vår 2015

JUS5512

JUR1512

 

Vår 2014

JUS5512

Om sondringen mellom rettstvister og interessetvister og sondringens betydning.

Sensorveiledning

JUR1512

Om tariffavtalebegrepet i arbeidstvistloven.

Sensorveiledning

Vår 2013

Tariffavtalers ufravikelighet - rettsgrunnlag og virkninger.

Sensorveiledning

Vår 2012

Om fredsplikt i rettstvister – begrunnelser, rettsgrunnlag og rekkevidde.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1512 og JUR5512

Vår 2011

Redegjør for tariffavtalebegrepet i arbeidstvistloven og tariffavtalebegrepet i tjenestetvistloven og diskuter dem sammenligningsvis.
 

Vår 2010

Tariffavtaleregulering:
Drøft forutsetninger for, fordeler og ulemper ved å overlate regulering av lønns- og arbeidsvilkår i større eller mindre grad til kollektive avtaler (tariffavtaler). Drøftelsen bør inkludere både nasjonale og internasjonale perspektiver.

Publisert 6. juni 2013 13:19 - Sist endret 20. mai 2022 10:53