Beskjeder

Publisert 13. mai 2020 16:57

Treffetider for sensurbegrunnelse er nå lagt ut. Du finner oversikt over trefftider her.

Publisert 12. mars 2020 15:20

de siste forelesningene blir digitale

Publisert 10. mars 2020 15:31

tirsdag 17. mars kl 14.15 i aud 14 DB

Publisert 2. mars 2020 10:32

er avlyst. Nytt tidspunkt vil bli satt opp senere

Publisert 28. jan. 2020 09:40

Det vises til beskjed datert 29. desember. Papirbaserte hjelpemidler ved JUR1512/JUS5512 utgår våren 2020. Alle rettskilder som er aktuelle for eksamen ligger nå i Lovdata Pro. Papirbaserte hjelpemidler er således ikke lenger tillatt ved eksamen.

 

Eksamensseksjonen

Publisert 13. jan. 2020 07:36

Det er ingen obligatorisk aktivitet på dette valgemnet. Forelesningene blir filmet og disse legges ut på semestersiden.

Publisert 29. des. 2019 21:33

JUR1512/JUS5512 Arbeidsrett - den kollektive del

Tidligere hjelpemidler utgår og det vil utarbeides nye regel- og materialsamlinger for våren 2020. Hjelpemidlene må være blanke, dvs. at de ikke kan innarbeides. Nærmere informasjon om helpemidlene gis i januar 2020.