Semesterside for JUS5590 - Høst 2013

Kand 5413-5428 Vibeke Blaker Strand tlf 90204160 mand 15.des kl 10-13, kand 5429-5446 Lene Løvdal tlf 41655533, kand 5447-5468 Kirsten Ketscher send mail med tlf nr så tar hun kontakt; Kirstenn.ketscher@jus.uio.no

12. des. 2013 13:22

I tillegg til generelle hjelpemidler kan følgende spesielle hjelpemiddel tas med på eksamen:

Syse, Aslak (red.): Lovsamling i helse- og sosialsektoren 2013-2014, Gyldendal Akademisk 2013.

Her står lovene på diskrimineringsområdet som ble vedtatt i juni 2013.

Det utarbeides ikke lenger et kompendium med regelverk og saker i dette faget.

UiO, "Regelverk og sakssamling, Diskriminerings- og likestillingsrett, Godkjent hjelpemiddel til eksamen", 2010 er tatt ut av listen over tillatte hjelpemidler."

11. okt. 2013 10:26

er undervisningen flyttet til DN540

7. okt. 2013 12:32

Faglærere