Semesterside for JUS5590 - Høst 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kand 5697-5733 Anne Hellum tlf 92425636 tirsd 6.jan og onsd 7.jan kl 14-16, kand 5734-5760 Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 13-18

17. des. 2014 13:27

er flyttet til kl 12.15 i Aud 6 pga kollisjon med etikkundervisning på JUS4111.

28. okt. 2014 14:36

Dette semesteret vil studenter som er registrert på JU5590 få tilsendt en spørreundersøkelse på epost som inneholder en rekke spørsmål om emnets innhold og gjennomføring. Undersøkelsen sendes ut etter undervisningsslutt og før sensur.

Vi oppfordrer alle til å svare på denne, da deres tilbakemeldinger er viktig i arbeidet med å videreutvikle og forbedre emnene våre!

16. okt. 2014 09:52