Beskjeder

Publisert 17. des. 2014 13:27

Kand 5697-5733 Anne Hellum tlf 92425636 tirsd 6.jan og onsd 7.jan kl 14-16, kand 5734-5760 Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 13-18

Publisert 28. okt. 2014 14:36

er flyttet til kl 12.15 i Aud 6 pga kollisjon med etikkundervisning på JUS4111.

Publisert 16. okt. 2014 09:52

Dette semesteret vil studenter som er registrert på JU5590 få tilsendt en spørreundersøkelse på epost som inneholder en rekke spørsmål om emnets innhold og gjennomføring. Undersøkelsen sendes ut etter undervisningsslutt og før sensur.

Vi oppfordrer alle til å svare på denne, da deres tilbakemeldinger er viktig i arbeidet med å videreutvikle og forbedre emnene våre!

Publisert 22. sep. 2014 13:43

Det har skjedd endringer i lokale for forelesningene. Sjekk timeplanen.

Publisert 31. juli 2014 10:32

se BA siden for tilbud om introduksjonskurs.