Beskjeder

Publisert 14. aug. 2017 10:28

er lagt ut under "Undervisningsmateriale"

Publisert 29. mai 2017 08:24

Interesserte studenter oppfordres til å delte på debattmøte om forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov i Gamle Festsal 31 mai fra 16.00-18.00: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/verdi/arrangementer/2017/likestillings-og-diskrimineringslov.html

Publisert 26. mai 2017 13:52

Revidert pensum blir lagt ut etter 15 juni når Stortinget har avsluttet sin behandling av forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov : Prop. 80 L (2016-2017) og forslag til nytt håndhevingsapparat:  Prop. 80 L (2016-2017)