Pensuminformasjon

Revidert pensum blir lagt ut etter 15 juni når Stortinget har avsluttet sin behandling av forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov : Prop. 80 L (2016-2017) og forslag til nytt håndhevingsapparat:  Prop. 80 L (2016-2017)

Publisert 26. mai 2017 13:52 - Sist endret 26. mai 2017 13:52