Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.


I konkurs- og panterett behandles de grunnleggende reglene om hvordan krav kan gjennomføres rettslig ved enkeltforfølgning (typisk tvangspant, utlegg) og fellesforfølgning (typisk konkurs). Utgangspunktet er de norske reglene, dagens internasjonalisert næringsliv krever at også de internasjonale (europeisk) reglene drøftes. Hovedregelen i fellesforfølgning (konkurs) er at skyldnerens midler skal deles forholdsmessig likt mellom kravshaverne. Dette utgangspunktet drøftes nærmere, inkludert regler for å motvirke brudd på likedelingsregelen (typisk regler om omstøtelse) og anerkjente unntak fra likedelingsregelen (typisk pant).


 

Hva lærer du?

Du lærer hvordan godene skal fordeles når en skyldner ikke har tilstrekkelige midler til å dekke alle forpliktelser. Du lærer å håndtere gjeldsforfølgning i en internasjonal, kommersiell kontekst. Faget oppøver evnen til å avveie flere legitime interresser som ikke alle kan tilfredsstilles, og gir god trening til å se samvirket mellom forskjellige rettsystemer og tenkesett. Se også pensum/læringskrav på semestersiden.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier, inkludert norsk dynamisk tingsrett.

Overlappende emner

Undervisning

Lukket kursundervisning. Du må ha undervisningsopptak til emnet for å kunne delta.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet har V14 byttet navn fra Internasjonal gjeldsforfølgningsrett

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Vår 2019

Emnet er vedtatt nedlagt, det tilbys siste gang med undervisning og eksamen høsten 2020. 

Eksamen

Høst 2020

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk