Beskjeder

Publisert 22. feb. 2018 13:02

En oversikt over oppgavene vi skal gjennomgå i de resterende øktene fremgår nå av timeplanen. I den grad det blir nødvendig å skyve på oppgavene vil timeplanen bli oppdatert.

Publisert 13. feb. 2018 15:45

På kursets femte samling (20. februar) ser vi på følgende to tidligere eksamensoppgaver:

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/oppgaver/h14/u-eksamen-dag2.pdf

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5860/tidligere-eksamensoppgaver/v15/eksamen-jus5860.pdf (spørsmålet om anvendelsen av insolvensforordningen behandler vi ikke i denne omgang)

Ved løsningen av oppgavene er det nyttig å ta en titt på kap 15 og 16 i Andenæs' Konkursrett.

 

 

 

Publisert 24. jan. 2018 11:46

Under «Timeplan» er det nå lagt ut informasjon om materialet som skal gjennomgås i de ulike undervisningsøktene. Som det fremgår av planen, skal vi gjennomgå øvingsoppgaver i enkelte økter. Disse oppgavene finnes på linkene som følger under.

Vær oppmerksom på at endringer i planen kan forekomme underveis i seminarrekken.

http://folk.uio.no/erikro/WWW/JUS5860-2017V/%C3%98vingsoppgaver%20panterett%20dag%202.pdf

http://folk.uio.no/erikro/WWW/JUS5860-2017V/%C3%98vingsoppgaver%20panterett%20l%C3%B8s%C3%B8re.pdf