Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver for JUS5950 - Sosialrett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5950 til JUS5950 våren 2012. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Vår 2014

Vår 2013

Om Taushetsplikt og opplysningsplikt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten  - Trekk gjerne inn relevante menneskerettighetsspørsmål.

Vår 2012

Om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1950 og JUR5950

Vår 2011

Gi en framstilling og vurdering av reglene om økonomisk stønad etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Vår 2010

Om adopsjon som barneverntiltak.

Vår 2009

Gi en framstilling og vurdering av reglene om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven kapittel 5A.

Vår 2007

Gi en fremstilling og vurdering av reglene i sosialtjenesteloven kapittel 4 A.

Vår 2006

Om rett til sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester kapittel 4.

Publisert 7. juni 2013 09:55 - Sist endret 7. mai 2019 14:00