Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 15. mai kl. 10:00 (4 timer).

Sted: Lesesal 160 Domus Nova

Eksamenssystem:

ID system:DIGEKSUIO eksisterer ikke i fellesteksten

Merknad: Oppmøte senest 90 minutter før, grunnet bokkontroll

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 00:06