Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.


Emnet er vedtatt nedlagt og erstattes høsten 2020 av emnet JUS5983 Skatterett II Selskapsskatterett og internasjonal skatterett. 

Faget omfatter først og fremst et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av selskaper og selskapsdeltakere. I tillegg omfatter faget en innføring i merverdiavgiftsrett. Der det forutsettes selskapsrettslig eller regnskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene. Studentene anbefales likevel å ta faget Grunnleggende regnskapsrett og regnskapsforståelse (JUR3011).

Faget bygger videre på JUS5981 Skatterett 1 Grunnleggende skatterett.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Gjennomført og bestått emnet JUS5981 – Skatterett I Grunnleggende skatterett eller skatterettsfaget som inngår i JUR4000 – 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Fra og med høsten 2019 har emnet digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning 

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.  
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Se oversikten over om overlappende emner.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen
Høst 2020

Emnet er vedtatt nedlagt, siste eksamen gis høsten 2020.  

Undervisningsspråk
Norsk