Læringskrav - JUS5980

Fagbeskrivelse

Faget omfatter først og fremst et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av selskaper og selskapsdeltakere. I tillegg omfatter faget en innføring i merverdiavgiftsrett. Der det forutsettes selskapsrettslig eller regnskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene.

Det er ingen obligatoriske forkunnskapskrav, men faget bygger videre på Skatterett 1 Grunnleggende skatterett.

Læringskrav

Kunnskap:

Studenten skal ha god kunnskap og forståelse for følgende emner:

  • Inntektsbeskatning av aksjeselskaper og aksjonærer og deltakere i deltakerlignende selskaper, samt skattemessig behandling av arbeidsgivers insentivordninger overfor ansatte
  • Reglene om personinntekt i virksomhet
  • Skatterettens regler om fusjon, fisjon og omdanning av selskaper

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å:

  • Analysere kompliserte rettsspørsmål og ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor deler av emnet der det kreves god kunnskap og forståelse.
  • Formidle fagstoffet innen emnet systematisk.
  • Analysere og vurdere lovforslag og å vurdere betydningen av lovendringer, nye dommer og forvaltningsavgjørelser osv.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne anvende sine kunnskaper i privat eller offentlig virksomhet.
  • Studenten skal kunne reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger.
  • Studenten skal være i stand til å anvende skatteregler på området i samspill med selskaps- og regnskapsrettslige regler.
  • Studenten skal være i stand til å se og kunne formidle hvordan skatteregler og skatterettslige problemstillinger kan virke inn på privatrettslige problemstillinger og privatrettslige handlingsvalg.

Litteraturliste i Leganto

Publisert 25. mai 2020 14:48 - Sist endret 25. mai 2020 14:48