Pensum/læringskrav

Litteratur/Læringskrav:

Kunnskap:

Det kreves god forståelse av følgende emner:

Skatteavtalene og intern rett – inkorporering i intern rett

Tolkning av skatteavtaler og løsning av tvister

Skattemessig bosted (intern rett og skatteavtalene)

EØS-avtalens innvirkning på nasjonale skatteregler

Avvergelse av dobbeltbeskatning (kredit og unntak i skatteavtalene)

Virksomhetsinntekter (intern rett og skatteavtalene)

Kapitalinntekter (intern rett og skatteavtalene)

Lønnsinntekter (intern rett og skatteavtalene)

Diskriminering (skatteavtalene)

Kredit-reglene i norsk intern rett

Den alternative unntaksmetoden i intern rett

Utflyttingsskatt i intern rett

Ferdigheter:

Den som har studert faget, skal være i stand til å analysere kompliserte rettsspørsmål og ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdet, herunder avvergelse av dobbeltbeskatning og diskriminering, samt å formidle fagstoffet systematisk. Studenten skal også kunne reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger. Og ikke minst skal studenten være i stand til å se og formidle hvordan skatteregler og skatterettslige problemstillinger kan virke inn på privatrettslige problemstillinger og privatrettslige handlingsvalg.

Innføringslitteratur:

Gjems-Onstad m fl: Norsk bedriftsskatterett, 9. utg 2015, kap 34-36 s 925-1051

Hovedlitteratur:

Zimmer, Frederik: Internasjonal inntektsskatterett, 4. utg. 2009.

Lang, Michael et al. (eds.): Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, 2nd ed. 2010 pp. 13-110.

Skaar, Arvid Aage (red.): Norsk skatteavtalerett, 2006, s. 326-456.

Tilleggslitteratur:

Lang, Michael: Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, 2. ed. 2013.

Skaar, Arvid Aage (red.): Norsk skatteavtalerett, 2006.

Naas, Henning m.fl.: Norsk internasjonal skatterett, 2011.

Publisert 20. mai 2016 14:33 - Sist endret 6. sep. 2016 09:54