Læringskrav - JUS5982

Læringskrav:

Kunnskap:

Det kreves god forståelse av følgende emner:

Skatteavtalene og intern rett – inkorporering i intern rett

Tolkning av skatteavtaler og løsning av tvister

Skattemessig bosted (intern rett og skatteavtalene)

EØS-avtalens innvirkning på nasjonale skatteregler

Avvergelse av dobbeltbeskatning (kredit og unntak i skatteavtalene)

Virksomhetsinntekter (intern rett og skatteavtalene)

Kapitalinntekter (intern rett og skatteavtalene)

Lønnsinntekter (intern rett og skatteavtalene)

Diskriminering (skatteavtalene)

Kredit-reglene i norsk intern rett

Den alternative unntaksmetoden i intern rett

Utflyttingsskatt i intern rett

Ferdigheter:

Den som har studert faget, skal være i stand til å analysere kompliserte rettsspørsmål og ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdet, herunder avvergelse av dobbeltbeskatning og diskriminering, samt å formidle fagstoffet systematisk. Studenten skal også kunne reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger. Og ikke minst skal studenten være i stand til å se og formidle hvordan skatteregler og skatterettslige problemstillinger kan virke inn på privatrettslige problemstillinger og privatrettslige handlingsvalg.

Se litteraturliste i Leganto

Publisert 27. mai 2020 10:39 - Sist endret 27. mai 2020 10:39