Tidligere eksamensoppgaver for JUS5982 Skatterett III - Internasjonal skatterett

Høst 2018

Redegjør for regler som kan være aktuelle for skattleggingen av lønnsarbeid utført i Sverige av en person bosatt i Norge (norsk intern rett og den nordiske skatteavtalen).

Høst 2017

Høst 2016

Publisert 16. nov. 2017 10:46 - Sist endret 7. des. 2018 12:54