Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JUXFLYKT - Høst 2003

Endringer i undervisning, eksamen og nyheter finner du her; elektronisk oppslagstavle

1. okt. 2003 02:00

Særskilt spesialfag i Flyktning- og asylrett (JUXFLYKT) tilsvarer valgfaget i Flyktning- og asylrett (VALFLYKT) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets profesjonsdel.

Du finner derfor all informasjon om undervisning, eksamen, pensum og læringskrav for særskilt spesialfag i Flyktning- og asylrett høsten 2003 på semestersiden til VALFLYKT - Flyktning- og asylrett

7. aug. 2003 02:00