Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JUXFLYKT - Høst 2004

Særskilt spesialfag i Flyktning- og asylrett(JUXFLYKT) tilsvarer det engelske valgfaget i Refugee and Asylum Law (JUTREFAS).

Du finner derfor all informasjon om undervisning, eksamen, pensum og læringskrav for særskilt spesialfag i Flyktning- og asylrett dette semesteret på semestersiden til JUTREFAS -Refugee and Asylum Law

18. mai 2004 02:00