JUXSELSK – Selskapsrett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Våren 2006 opphører ordningen med særskilt spesialfag

Vi vil fortsatt tilby dette emnet på master-nivå (15 studiepoeng), men med nye forkunnskapskrav.
Emnet får ny emnekode og informasjonsside fra våren 2006: JUR5800 – Selskapsrett (nedlagt). Det er den nye koden du skal benytte når du melder deg til eksamen i dette emnet.


Om dette emnet

Særskilt spesialfag i Selskapsrett (JUXSELSK) tilsvarer valgfaget i Selskapsrett (VALSELSK) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets profesjonsdel. Nærmere informasjon om studieplan, undervisning og eksamen for særskilt spesialfag i Selskapsrett finner du derfor under VALSELSK – Selskapsrett (nedlagt).

Særskilt spesialfag er et tilbud for jurister og andre med høyere utdanning eller yrkeserfaring som trenger å formalisere og utvide sin kompetanse innenfor et rettsområde. Dersom du tilhører denne gruppen, skal du benytte emnekoden JUXSELSK når du registrerer deg og melder deg opp til eksamen

For å kunne avlegge eksamen i særskilt spesialfag stilles det krav om visse forkunnskaper, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 34. Dersom du oppfyller forkunnskapskravene må du innen fristen sende inn et meldingsskjema.

Opptak og adgangsregulering

Det er en egen meldingsfrist for å få studierett til særskilt spesialfag.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet §34 oppstiller følgende krav for at studenten kan avlegge eksamen i særskilt spesialfag ;

  • minst 3-års universitets- eller høyskoleutdanning (minst 60 vekttall).
  • immatrikulert ved norsk universitet og har 5-årig relevant arbeidserfaring.
  • opptak til og 30 SP fra et studieprogram ved UiO, bortsett fra jusstudiet.

Eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk