JUXSKAT1 – Skatterett 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Våren 2006 opphører ordningen med særskilt spesialfag

Vi tilbyr fra våren 2006 juridiske emner på både bachelor- og master-nivå.

Emnene på bachelor-nivå er på 10 studiepoeng og har ingen forkunnskapskrav.
Emnene på master-nivå er på 15 studiepoeng og har nye forkunnskapskrav.

De nye emnekodene som gjelder fra våren 2006 er:


Om dette emnet

Særskilt spesialfag i Skatterett 1 (JUXSKAT1) tilsvarer valgfaget i Skatterett 1 (VALSKAT1) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets profesjonsdel. Nærmere informasjon om studieplan, undervisning og eksamen for særskilt spesialfag i Skatterett 1 finner du derfor under VALSKAT1 – Skatterett 1 (nedlagt).

Særskilt spesialfag er et tilbud for jurister og andre med høyere utdanning eller yrkeserfaring som trenger å formalisere og utvide sin kompetanse innenfor et rettsområde. Dersom du tilhører denne gruppen, skal du benytte emnekoden JUXSKAT1 når du registrerer deg og melder deg opp til eksamen.

For å kunne avlegge eksamen i særskilt spesialfag stilles det krav om visse forkunnskaper, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 34. Dersom du oppfyller forkunnskapskravene må du innen fristen sende inn et meldingsskjema.

Opptak og adgangsregulering

Det er en egen meldingsfrist for å få studierett til særskilt spesialfag.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet §34 oppstiller følgende krav for at studenten kan avlegge eksamen i særskilt spesialfag ;

  • minst 3-års universitets- eller høyskoleutdanning (minst 60 vekttall).
  • immatrikulert ved norsk universitet og har 5-årig relevant arbeidserfaring.
  • opptak til og 30 SP fra et studieprogram ved UiO, bortsett fra jusstudiet.

Eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk