JUXSKAT2 – Skatterett 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Våren 2006 opphører ordningen med særskilt spesialfag

Vi vil fortsatt tilby dette emnet på master-nivå (15 studiepoeng), men med nye forkunnskapskrav.

Emnet får ny emnekode og informasjonsside fra våren 2006: JUR5940 – Skatterett 2 (nedlagt). Det er den nye koden du skal benytte når du melder deg til eksamen i dette emnet.


Om dette emnet

Særskilt spesialfag i Skatterett 2 (JUXSKAT2) tilsvarer valgfaget i Skatterett 2 (VALSKAT2) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets profesjonsdel. Nærmere informasjon om studieplan, undervisning og eksamen for særskilt spesialfag i Skatterett 2 finner du derfor under VALSKAT2 – Skatterett 2 (nedlagt).

Særskilt spesialfag er et tilbud for jurister og andre med høyere utdanning eller yrkeserfaring som trenger å formalisere og utvide sin kompetanse innenfor et rettsområde. Dersom du tilhører denne gruppen, skal du benytte emnekoden JUXSKAT2 når du registrerer deg og melder deg opp til eksamen.

For å kunne avlegge eksamen i særskilt spesialfag stilles det krav om visse forkunnskaper, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 34. Dersom du oppfyller forkunnskapskravene må du innen fristen sende inn et meldingsskjema.

Opptak og adgangsregulering

Det er en egen meldingsfrist for å få studierett til særskilt spesialfag.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet §34 oppstiller følgende krav for at studenten kan avlegge eksamen i særskilt spesialfag ;

  • minst 3-års universitets- eller høyskoleutdanning (minst 60 vekttall).
  • immatrikulert ved norsk universitet og har 5-årig relevant arbeidserfaring.
  • opptak til og 30 SP fra et studieprogram ved UiO, bortsett fra jusstudiet.

Eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Fra 2006 vil emnet kun ha undervisning og eksamen hvert høstsemester.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Undervisning
Vår og høst

Fra 2006: Kun hver høst

Eksamen
Vår og høst

Fra 2006: Kun hver høst

Undervisningsspråk
Norsk