Dette emnet er nedlagt

Særskilt spesialfag i Trygderett (JUXTRYGD) …

Særskilt spesialfag i Trygderett (JUXTRYGD) tilsvarer valgfaget i Trygderett (VALTRYGD) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets profesjonsdel.

Du finner derfor all informasjon om undervisning, eksamen, pensum og læringskrav for særskilt spesialfag i Trygderett høsten 2003 på semestersiden til VALTRYGD - Trygderett

Publisert 7. aug. 2003 02:00 - Sist endret 5. mars 2004 17:25