Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JUXTRYGD - Høst 2003

Endringer i undervisning, eksamen og nyheter finner du her; elektronisk oppslagstavle

1. okt. 2003 02:00

Særskilt spesialfag i Trygderett (JUXTRYGD) tilsvarer valgfaget i Trygderett (VALTRYGD) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets profesjonsdel.

Du finner derfor all informasjon om undervisning, eksamen, pensum og læringskrav for særskilt spesialfag i Trygderett høsten 2003 på semestersiden til VALTRYGD - Trygderett

7. aug. 2003 02:00