Dette emnet er nedlagt

Særskilt spesialfag i Trygderett(JUXTRYGD) tilsvarer …

Særskilt spesialfag i Trygderett(JUXTRYGD) tilsvarer valgfaget i Trygderett(VALTRYGD) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets profesjonsdel.

Du finner derfor all informasjon om undervisning, eksamen, pensum og læringskrav for særskilt spesialfag i Trygderett dette semesteret på semestersiden til VALTRYGD- Trygderett

Publisert 18. nov. 2003 01:00 - Sist endret 5. mars 2004 17:25