Semesterside for RINF1100 - Vår 2005

Sensuren er nå klar! Du kan selv sjekke resultatet i StudentWeb. Retningslinjer for begrunnelse av og klage ved sensur, samt kontaktinformasjon for sensorer finner du her

21. juni 2005 12:02

Til eksamen er det tillatt å ta med de hjelpemidler som ellers er normalt er tillatt ved det juridiske fakultet, se http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap8.html

Det vil imidlertid ikke bli forutsatt at dere har disse hjelepmidlene tilgjengelige. Dersom oppgaven forutsetter at man har f.eks. en lovtekst tilgjengelig, vil vedkommende lovtekst være vedlagt oppgaven.

22. apr. 2005 02:00