Som opplyst på forelsningen var …

Som opplyst på forelsningen var siste forelesning fredag 11 pga innlevering av hjemmeeksamen fredag 18.

Av samme grunn er dagens kurs for kursgruppe1 flyttet. Videre er det kurset som er satt opp tirsdag 6. flyttet, da jeg er bortreist.

For kursgruppe 2 ble en tidligere kursdag avlyst pga sykdom, og skal tas igjen.

Dette er satt opp som følger:

Kurs 1: Tirsdag 22 og tirsdag 29. april kl. 10.15-12.00 i Rom 540 DN.

Neste kursgang arbeider vi med eksamensoppgaven fra vår 2007 nr. 2, deretter vår 2005.

Kurs 2: Tirsdag 22 og tirsdag 29 april 12.15-14.00 i Rom 540 som oppsatt. Fredag 25. april kl. 10.15-12.00 i Rom 540.

Vi fortsetter med eksamensoppgavre 2007, deretter 2006 og 2005.

Eksamensoppgavene finnes på http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/RINF1100/oppgaver/index.html

Oversikt over hva som anbefales lest i Jon Bing: Ansvar for ytringer på nett finnes påhttp://www.torvund.net/index.php?page=jon-bing---ansvar

Publisert 15. apr. 2008 11:07 - Sist endret 20. juni 2008 11:22